Regulamin i warunki

Zaktualizowano 14 października 2021 r

Witamy na oficjalnej stronie MuConvert. Wszystkie materiały i produkty na stronie MuConvert są dostępne dla każdego odwiedzającego stronę zgodnie z następującymi warunkami. Uzyskując dostęp lub korzystając z naszej witryny lub treści udostępnianych w witrynie, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki użytkowania. MuConvert może zmienić Warunki użytkowania w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zmienione Warunki użytkowania będą obowiązywać po opublikowaniu.

Korzystanie z oprogramowania MuConvert

Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej, która jest dołączona do oprogramowania, a przed użyciem oprogramowania MuConvert należy ją przeczytać i zaakceptować. Jakiekolwiek zachowanie użytkownika niezgodne z Umową licencyjną jest zabronione.

Produkty MuConvert mają na celu pomóc ludziom w korzystaniu z ich uczciwego prawa do treści multimedialnych, które kupili dla rozrywki. Na przykład usuń DRM z zakupionej muzyki/filmów iTunes, aby odtwarzać je na innych nieobsługiwanych urządzeniach. W większości hrabstw prawo autorskie zezwala pierwotnemu nabywcy na wykonanie kopii legalnego zakupu do użytku osobistego. Ale to prawo nie dotyczy żadnego kraju. Dlatego każdy użytkownik powinien przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących praw autorskich i odpowiednio i legalnie korzystać z oprogramowania MuConvert.

Wykorzystanie materiałów MuConvert

Wszystkie logo, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafiki wyświetlane w tej Witrynie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i/lub szatą graficzną (łącznie „Znaki”) firmy MuConvert lub jej zewnętrznych licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, używanie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody MuConvert jest zabronione i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność lub inne prawa.

Informacje zwrotne

Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do MuConvert, w tym między innymi informacje zwrotne, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące naszego Oprogramowania, będą uważane za niepoufne. MuConvert nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji zwrotnych i może bez ograniczeń powielać, wykorzystywać, ujawniać, prezentować, wyświetlać, przekształcać, tworzyć dzieła pochodne i rozpowszechniać informacje zwrotne wśród innych osób, a także może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach zwrotnych w dowolnym celu, w tym między innymi opracowywanie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów zawierających takie informacje zwrotne.

prawo autorskie

Wszystkie produkty, logo, technologie domowego parzenia, obrazy, grafiki i usługi na tej stronie są chronione prawem autorskim. MuConvert jest właścicielem wszystkich praw autorskich, chyba że zaznaczono inaczej. Bez uprzedniej zgody MuConvert, jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie treści na stronie przez jakąkolwiek osobę w jakikolwiek sposób nie jest dozwolone.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić firmę MuConvert, jej podmioty stowarzyszone oraz ich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami adwokackimi, wynikającymi lub związanymi z treści użytkownika, korzystania z Witryny lub naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku autor oprogramowania MuConvert nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, wynikowe, przypadkowe lub pośrednie (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty zysków biznesowych, przerwy w działalności, utratę informacji biznesowych lub jakiekolwiek inne straty pieniężne) powstałe z używania lub niemożności korzystania z tego produktu, nawet jeśli autor oprogramowania MuConvert jest świadomy możliwości wystąpienia takich uszkodzeń i znanych wad.

Skontaktuj się z MuConvert

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków lub produktów MuConvert, prosimy o skontaktuj się z nami.